KAIZEN™ Timski rad

Trening KAIZEN™ Timski rad je prvi u seriji treninga prilagođenih team liderima za poboljšanje rada sa operaterima na shopfloor-u. Cilj treninga je da se team lideri upoznaju sa fazama prilikom formiranja tima, da prepoznaju uloge i formacije u timu, kako da kreiranju stvaralačku dinamiku u timu, u cilju postizanja rezultata. Deo treninga bavimo se i samim liderom, koliko je njegova ulogu u timu važna, koji su njegovi zadaci i kako da postupa sa različitim ljudima u timu.

Jetzt registrieren

24. - 25. Apr. 2019

Serbia
Belgrade

Serbian

Unsere Seminarziele

• Upoznavanje sa fazama u radu pri kreiranju tima
• Podela uloga u timu i značaj svih ljudi za kreiranje timske dinamike
• Formiranje tima koji donosi uspešne rezultate

Was Sie lernen

• Faze u radu tima
• Formacija tima
• Dinamika tima
• Timske uloge
• Uspešan timski rad
• Timska kolaboracija
• Važnost lidera u timskom raduSRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Timski rad

290 EUR

(zzgl. gesetzl. MwSt.)

Weitere Seminartermine

Derzeit sind keine weiteren Termine für die unmittelbare Zukunft geplant.
Bitte kontaktieren Sie uns unter de@kaizen.com, um zu erfahren, wie wir Sie bei Ihren Trainingsanforderungen unterstützen können.

arrow up